قزوین بعد از نیروگاه شهید رجایی جاده قدیم کرج - قزوین سه راه خاکعلی کیلومتر 6 شرکت کشت و صنعت هزارجلفا

تلفن : 02832982976

فاکس : 02832982977

 

corporation keshto sanat hezarjolfa kilumeter 6 Three-way khakali Old road karaj-qazvin After martyr Rajai Power Plant city qazvin

tel: +98 28 3298 2876

fax: +98 28 3298 2977